duw kar

Duwen en trekken van lasten zoals karren, rolcontainers en rolstoelen komt op het werk veel voor en kan een risicofactor zijn voor het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat.

Deze website bevat de DuwTrekCalculator waarmee, voor situaties waarbij lopend karren worden geduwd of getrokken, de geleverde krachten op de handen kunnen worden geschat, alsmede de mechanische belasting op de lage rug en schouders. Deze uitkomsten worden vervolgens vergeleken met richtlijnen voor maximaal acceptabele handkrachten, lage rugbelasting en schouderbelasting. De DuwTrekCalculator is gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar duwen en trekken.

Lees voor het op de juiste wijze toepassen van de DuwTrekCalculator eerst de achtergrondinformatie.